IZP. 7013.6.2013 Remont drogi gminnej nr 114902D w Raszowie (wygasły...)

Remont drogi gminnej nr 114902D w Raszowie, km0+000÷0+926 km0+000÷0+50 km0+050÷0+926

 

Podstawowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi we wsi Raszów o długości 926,00 mb.

 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Urząd Gminy Kamienna Góra, ulica Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra, w terminie do dnia 10 / 04 / 2013 r. do godz. 09 :50. Oferty składane osobiście należy złożyć w pokoju nr 201 (sekretariat).


Kamienna Góra, dnia 04/04/2013

Zamawiający publikuje skierowane dnia 03/04/2013 r. zapytanie wraz z udzieloną odpowiedzią. Zamieszczamy  równocześnie nową- poprawioną  treść postanowień umowy.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 21.03.2013
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 21.03.2013. Wygasa 11.04.2013. Odsłon 6261, Wersja 4
Początek strony