RI.7013.23.2017 Budowa sieci wodociagowej na terenie Gminy Kamienna Góra w m.Przedwojów (wygasły...)

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kamienna Góra w miejscowosci Przedwojów
Termin wykonania do dnia 30.04.2018 r.
Tremin składania ofert upływa dnia 29.09.2017 o godzinie 9:50
Zamówienie dotyczy projektu  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Program Rozwoju Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 typ operacji Gospodarka wodno-ściekowa poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktur w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.


powrót...
Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 13.09.2017
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 13.09.2017. Wygasa 04.10.2017. Odsłon 630, Wersja 1
Początek strony