Plany zamówień

Gmina Kamienna Góra stosownie do art. 23 ust. 1  nowj ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku D.U pozycja 2019 zamieszcza (publikuje) plan zamówien publicznych oraz jego zmiany i aktualizacje:

2021_BZP 00000967_01_P

2021_BZP 00000967_02_P

2021_BZP 00000967_03_P

2021_BZP 00000967_04_P

2021_BZP 00000967_05_P

Informacja wytworzona przez Grzegorz Jakóbczyk dnia 05.07.2021 13:53
Opublikowana przez G. Jakóbczyk dnia 05.07.2021 13:53. Odsłon 254, Wersja 1