2013

Budżet Gminy Kamienna Góra na rok 2013.

 

Uchwała Budżetowa Gminy Kamienna Góra na 2013 rok.

Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok .

 

Opinie RIO

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  o możliwości sfinansowania deficytu na 2013 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w prawie WPF na 2013 r.

 

 

Uchwala Nr 1/27/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok.

 

Uchwala Nr 1/28/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Kamienna Góra XXV/143/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kamienna Góra oraz Nr XXV/142/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2013.

 

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Kamienna Góra za I półrocze 2013 r.

 

Uchwała Nr I/220/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 września 2013 r. 

Opinia o przedłożonej przez Wójta Gminy Kamienna Góra informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kamienna Góra za I półrocze 2013 r

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

 

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

 

Załącznik nr 1 - dochody.

Załącznik nr 2 - wydatki.

Załącznik nr 3 - inwestycje.

Załącznik nr 4 - zadania zlecone.

Załącznik nr 5 - fundusz alkoholowy.

Załącznik nr 6 - fundusz ochrony środowiska.

Załącznik nr 7 - dochody własne.

Załącznik nr 8 - dotacje.

Załącznik nr 9 - środki niewygasające.

Sprawozdanie kultura.

Sprawozdanie biblioteka.

 

 

 

Informacja wytworzona przez R.Kachniarz dnia 10.10.2013
Opublikowana przez D. Sowa dnia 10.10.2013. Odsłon 2214, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony