POSTANOWIENIE NR 182/2019 (wygasły...)

POSTANOWIENIE NR 182/2019
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I
z dnia 25 maja 2019 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
w gminie Kamienna Góra
Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze
I postanawia, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie
Kamienna Góra, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:
1. Joanna Urszula Zielińska, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA
BIEDRONIA, zam. Olszyny
§ 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :
1. Katarzyna Ewa Zerka, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza
Wyborczego), zam. Czadrów
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze I
/-/ Jakub Szmigiel

powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 26.05.2019
Opublikowana przez D. Sowa dnia 26.05.2019. Wygasa 16.06.2019. Odsłon 361
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony