INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 kwietnia 2019 r. (wygasły...)

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz.
684), w celu powołania w gminie Kamienna Góra obwodowych komisji wyborczych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Jeleniej
Górze I informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów
do dnia 30.04.2019 r. do godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra do niżej
wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 5,
- Nr 2, w liczbie 6,
- Nr 3, w liczbie 6,
- Nr 4, w liczbie 4,
- Nr 5, w liczbie 7,
- Nr 6, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 4,
- Nr 8, w liczbie 2,
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych
komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie
Urzędu Gminy Kamienna Góra.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze I
/-/ Jakub Szmigiel
powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 26.04.2019
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 26.04.2019. Wygasa 31.05.2019. Odsłon 229
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony