OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16 września 2022 r. (wygasły...)

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kamienna Góra

z dnia 16 września 2022 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych

w każdym okręgu wyborczym, w związku z wyborami do Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra zarządzonymi na dzień 3 listopada 2022 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) w związku z § 23, 31, 32 i 34 załącznika do uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr XII/69/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra i nadania Jej Statutu oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kamienna Góra Nr 59/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra,

 

podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w związku z wyborami do Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra zarządzonymi na dzień 3 listopada 2022 r.

 

Numery i granice okręgów wyborczych, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zostały wyznaczonew sposób następujący:

 

Nr

okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Szkoła Podstawowa w Krzeszowie

(dla uczniów tej szkoły będących mieszkańcami Gminy Kamienna Góra)

 

3

2

Zespół Szkół w Pisarzowicach

(dla uczniów tej szkoły będących mieszkańcami Gminy Kamienna Góra)

 

3

3

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Szarocinie

(dla uczniów tej szkoły będących mieszkańcami Gminy Kamienna Góra)

 

 

3

4

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Ptaszkowie

(dla uczniów tej szkoły będących mieszkańcami Gminy Kamienna Góra)

 

 

3

5

Urząd Gminy Kamienna Góra

(dla uczniów szkół spoza terenu Gminy Kamienna Góra, będących mieszkańcami Gminy Kamienna Góra)

 

 

3

 

 

 

Wójt

(-) Patryk Straus

 


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 19.09.2022
Opublikowana przez D. Sowa dnia 19.09.2022. Wygasa 31.01.2023. Odsłon 138
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony