OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 8 lipca 2015 r. (wygasły...)

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kamienna Góra

z dnia 8 lipca 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum


Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz Uchwał Rady Gminy Kamienna Góra : Nr XXV/144/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, Nr XLIV/249/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kamienna Góra na stałe obwody głosowania i Nr XI/43/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji ds. referendum zostały wyznaczone w sposób następujący :


Nr

obwodu

głosowania


Granice obwodu głosowania

Siedziba

obwodowej komisji

ds. referendum (adres)

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych (właściwy dla głosowania korespondencyjnego)

1

Sołectwa : Leszczyniec, Ogorzelec, Szarocin

Leszczyniec Nr 100, Centrum Biblioteczno-Kulturalne Filia Biblioteki


NIE

2

Sołectwa : Czarnów, Pisarzowice, Raszów, Rędziny

Pisarzowice Nr 72, Centrum Biblioteczno-Kulturalne Filia w Pisarzowicach


NIE

3

Sołectwa : Janiszów, Przedwojów

Przedwojów Nr 43A

Świetlica Wiejska

TAK

4

Sołectwa : Dębrznik, Ptaszków

Ptaszków Nr 49

Szkoła Podstawowa

NIE

5

Sołectwa : Jawiszów, Krzeszów. Lipienica, Olszyny

Krzeszów ul. Kalwaria Nr 1, Centrum Biblioteczno-Kulturalne

TAK

6

Sołectwa : Dobromyśl, Gorzeszów, Kochanów, Krzeszówek

Gorzeszów Nr 113

Świetlica Wiejska

NIE

7

Sołectwo Czadrów

Czadrów Nr 26

Świetlica Wiejska

TAK

8

Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie

Szarocin Nr 1

Dom Pomocy Społecznej

NIE


Głosowanie w dniu 6 września 2015 r. przeprowadzone będzie w godz. 600 - 2200.Każdy uprawniony do udziału w referendum ogólnokrajowym może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy do dnia 24 sierpnia 2015 r.


Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy do dnia 28 sierpnia 2015 r.


 

                                                                                                                                                                        
 

Wójt

 

Patryk Straus

 


 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 09.07.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 09.07.2015. Wygasa 10.09.2015. Odsłon 1846
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony