Plany pracy

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok25.01.2018r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie powiatu i gminy Kamienna Góra.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

22.02.2018r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2017. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2018.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

22.03.2018r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja w zakresie działalności i planowanych zamierzeń Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na terenie Gminy Kamienna Góra w 2018 roku.

 5. Informacja o działalności GOPS za 2017 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

19.04.2018r.

godz. 900

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o działaniu na terenie Gminy Kamienna Góra sztabu zarządzania kryzysowego.

 5. Opiniowanieprojektówuchwał.

 6. Sprawyróżne.


08.05.2018r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej

 5. Absolutorium dla Wójta Gminy.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 

Kontrola lustracji dróg gminnych po okresie zimowym.21.06.2018r.

godz. 900

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Gospodarka odpadami komunalnymi za rok 2017 oraz I kwartał 2018 roku.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

23.08.2018r.

godz. 9 00

 

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Realizacja budżetu Gminy Kamienna Góra za I półrocze 2018 roku.

 5. Opiniowanieprojektówuchwał.

 6. Sprawyróżne.

20.09.2018r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

  Kontrola gospodarowaniamieniem komunalnym (stan techniczny budynków mieszkalnych)

25.10.2018r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 5. Informacja na temat taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

05.11.2018r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Podsumowanie pracy komisji w kończącej się kadencji 2014 – 2018.

 5. Przyjęcie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

`

 

Informacja wytworzona przez Mateusz Strudziński dnia 04.01.2018
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 04.01.2018. Odsłon 2326, Wersja 13drukuj
Wersja : lewy  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Początek strony