Plany pracy

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

 

Wspólne posiedzenie komisji

23.01.2019r.

godz. 1000

 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

4. Przedstawienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Inwestycje realizowane i do realizacji w gminie.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

7. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 

21.02.2019r.

godz. 900

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

21.03.2019r.

godz. 900

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

4. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Koszty utrzymania świetlic wiejskich w 2018 roku.

6. Opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie komisji

19.04.2019r.

godz. 900

1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

3. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacji pozarządowymiw 2018 r.

4. Opiniowanieprojektówuchwał.

5. Sprawyróżne.

6. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

7. Wyjazd celem lustracji mienia gminnego.


06.05.2019r.

godz. 9 00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej

5. Absolutorium dla Wójta Gminy. Przygotowanie wniosku.

6. Opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie komisji

24.05.2019r.

godz. 900

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Opiniowanie projektów uchwał.

4. Sprawy różne.

5. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

6. Wyjazd celem lustracji mienia gminnego.18.06.2019r.

godz. 900

 

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

4. Gospodarka odpadami komunalnymi za rok 2018 oraz I kwartał 2019 roku – przychody i koszty zarządzania systemem.

5. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2018-2019.

6. Sprawy różne.

7.Kontrola : lustracja dróg gminnych i mostów.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

22.08.2019r.

godz. 900

 

1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

4. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

5. Opiniowanieprojektówuchwał.

6. Sprawyróżne.

19.09.2019r.

godz. 900

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

4. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2017 – 2021.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

24.10.2019r.

godz. 900

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

5. Założenia do budżetu gminy na 2018 rok.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra.

7. Opiniowanie projektów uchwał.

8. Sprawy różne.

21.11.2019r.

godz. 900

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

4. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

7. Kontrola : stan oświetlania drogowego w gminie (lustracja w terenie).

05.12.2019r.

godz. 900

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

4. Przygotowanie Planu Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

5. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.

6. Opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne.

 

`

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Rewizyjnej

/-/ Piotr Respondek

 

 

Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 31.01.2019 13:20
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 31.01.2019 13:20. Odsłon 2327, Wersja 18