Plany pracy


Plan pracy

 

 

Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

 


19.02.2014r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2013. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2014.

 5. Informacja o zaludnieniu Gminy Kamienna Góra w rozbiciu na poszczególne miejscowości w latach 2010-2013 (przyrost naturalny, struktura wiekowa mieszkańców).

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

19.03.2014r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Nakłady finansowe na poszczególne wsie Gminy Kamienna Góra (inwestycje i remonty) w latach 2011-2013.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

23.04.2014r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok (ilości rodzin, miejscowości oraz efekty udzielanej pomocy).

 5. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014 i planowanych nakładach na remonty i inwestycje dróg gminnych w 2014 r.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.


23.05.2014r.

godz. 10:00


 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 6. Absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2013.

 7. Sprawy różne.

18.06.2014r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.


Komisja Wyjazdowa – Kontrola drożności przepustów i cieków wodnych na terenie gminy.

23.07.2014r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Informacja o ochronie środowiska na terenie Gminy Kamienna Góra:

  - regulacja rzek,

  - zagrożenia przeciwpowodziowe,

  - ochrona rzek przez Społeczną Straż Rybacką.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

20.08.2014r.

godz. 9 00

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.

 4. Informacja o stanie bazy i funkcjonowaniu placówek oświatowych – przygotowanie do roku szkolnego 2014 – 2015

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

  Komisja Wyjazdowa – przegląd placówek oświatowych oraz realizowanych inwestycji i remontów.17.09.2014r.

godz. 10 00


 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra za okres kadencji.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.
15.10.2014r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 6. Założenia do budżetu gminy na 2015 rok.

 7. Opiniowanie projektów uchwał.

 8. Sprawy różne.

 


12.11.2014r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Kontrola bieżącej działalności Wójta Gminy.

 4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2014 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Józef Kołodziej

 


 

Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.02.2014
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.02.2014. Odsłon 2326, Wersja 9drukuj
Wersja : lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 19  prawy
Początek strony