Ogłoszenia i obwieszczenia

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległy

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2024 Utworzono: 22.02.2024

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległy

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2024 Utworzono: 22.02.2024

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kamienna Góra w zakres

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kamienna Góra w zakresie dofinansowania kosztów budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba)
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2024 Utworzono: 16.02.2024

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2024 Utworzono: 09.02.2024

Informacja o wyniku przetargu. Czarnów działka 46/3

Informacja o wyniku przetargu. KROŚ.6840.18.2021.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2024 Utworzono: 07.02.2024

Informacja o wyniku przetargu. Czarnów działka 46/2

Informacja o wyniku przetargu. KROŚ.6840.18.2021.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2024 Utworzono: 07.02.2024

Informacja o wyniku przetargu Czarnów działka 46/1

Informacja o wyniku przetargu. KROŚ.6840.18.2021.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2024 Utworzono: 07.02.2024

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 1

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 11.01.2024 r. znak: WR.ZUZ.3.4210.531.2023.BK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2024 Utworzono: 30.01.2024

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji ustalającej charakter wód cieku bez nazwy, z

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji ustalającej charakter wód cieku bez nazwy, znajdującego się w Ogorzelcu, na działkach o nr ewid. 233, 234, 235, 236 obręb Ogorzelec, gmina Kamienna Góra.
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2024 Utworzono: 26.01.2024

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze i wyznaczenie terminu rozstrzygnięcia sprawy do dnia 31 marca 2024 r., dotyczącej odwołania od decyzji Wójta Gminy Kamienn
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2024 Utworzono: 25.01.2024

Obwieszczenie Wójta Gminy - plan polowań zbiorowych.

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1082) Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych:
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2024 Utworzono: 24.01.2024

Obwieszczenie PGW z dnia 24 listopada 2023 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.539.2023.JW.

Obwieszczenie PGW z dnia 24 listopada 2023 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.539.2023.JW.
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2023 Utworzono: 29.12.2023

Protokół z konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pisarzowice.

Protokół z konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pisarzowice.
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2023 Utworzono: 28.12.2023

Informacja o przystąpieniu do opracowania przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego "Programu ochro

Informacja o przystąpieniu do opracowania przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na podstawie strategicznych map hałasu na rok 2022".
więcej...
Aktualizacja: 27.12.2023 Utworzono: 27.12.2023

Ogłoszenie o przetargu Dębrznik

Ogłoszenie o przetargu Dębrznik
więcej...
Aktualizacja: 27.12.2023 Utworzono: 27.12.2023

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ N

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W CZARNOWIE.
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2023 Utworzono: 15.12.2023

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z dnia 10.11.2023 r. znak KROŚ.7033.32.2023.
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2023 Utworzono: 28.11.2023

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia charakteru cie

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia charakteru cieku bez nazwy znajdującego się w Ogorzelcu, na działkach nr ewid. 233, 234, 235, 236.
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2023 Utworzono: 24.11.2023

Informacja z dnia 17 listopada 2023 r. o przystąpieniu do opracowania projektu uchwał ws. zmiany uch

Informacja z dnia 17 listopada 2023 r. o przystąpieniu do opracowania projektu uchwał ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2023 Utworzono: 24.11.2023

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 6 listopada 2023 znak: WR.ZUZ.3.4213.17.2023.AK.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 6 listopada 2023 znak: WR.ZUZ.3.4213.17.2023.AK.
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2023 Utworzono: 23.11.2023

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 447 Wojewody Dolnośląskiego
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2023 Utworzono: 21.11.2023

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU „LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GMINY KAMIENNA G

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU „LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GMINY KAMIENNA GÓRA NA LATA 2023-2030"
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2023 Utworzono: 07.11.2023

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2023 r. znak: DOK-4.774.51.2023

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2023 r. znak: DOK-4.774.51.2023         
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2023 Utworzono: 31.10.2023

Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych.

Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych.
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2023 Utworzono: 19.10.2023

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2023.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2023.
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2023 Utworzono: 18.10.2023

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zalewni w Lwówku Śląskim.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zalewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu odwadniającego działkę nr 30 obręb 0018 Krze
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2023 Utworzono: 17.10.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.11.20223
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2023 Utworzono: 28.09.2023

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2023 Utworzono: 25.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.1.2022 w sprawie wydan

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.1.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2023 Utworzono: 22.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.6.2021
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2023 Utworzono: 18.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.1.2022
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 12.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.29.2021
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 12.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.24.2022
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 12.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.09.2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2023 Utworzono: 06.09.2023

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego.

Lista osób zakwalifikowanych do  przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kochanowie.
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2023 Utworzono: 05.09.2023

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata 2023-2030”.
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2023 Utworzono: 31.08.2023

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2023 Utworzono: 02.08.2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2023 Utworzono: 02.08.2023

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza d

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2023 Utworzono: 02.08.2023

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 03.03.2022 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 03.03.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowa
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2022 Utworzono: 03.03.2022

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017

archiwum... Początek strony