Ogłoszenia i obwieszczenia

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z dnia 10.11.2023 r. znak KROŚ.7033.32.2023.
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2023 Utworzono: 28.11.2023

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia charakteru cie

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia charakteru cieku bez nazwy znajdującego się w Ogorzelcu, na działkach nr ewid. 233, 234, 235, 236.
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2023 Utworzono: 24.11.2023

Informacja z dnia 17 listopada 2023 r. o przystąpieniu do opracowania projektu uchwał ws. zmiany uch

Informacja z dnia 17 listopada 2023 r. o przystąpieniu do opracowania projektu uchwał ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2023 Utworzono: 24.11.2023

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 6 listopada 2023 znak: WR.ZUZ.3.4213.17.2023.AK.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 6 listopada 2023 znak: WR.ZUZ.3.4213.17.2023.AK.
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2023 Utworzono: 23.11.2023

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 447 Wojewody Dolnośląskiego
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2023 Utworzono: 21.11.2023

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 25

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 25 października 2023 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.476.2023.BK.
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2023 Utworzono: 09.11.2023

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU „LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GMINY KAMIENNA G

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU „LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GMINY KAMIENNA GÓRA NA LATA 2023-2030"
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2023 Utworzono: 07.11.2023

Obwieszczenie - informacja dotycząca planu polowań zbiorowych.

Obwieszczenie - informacja dotycząca planu polowań zbiorowych.
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2023 Utworzono: 02.11.2023

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2023 r. znak: DOK-4.774.51.2023

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2023 r. znak: DOK-4.774.51.2023         
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2023 Utworzono: 31.10.2023

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę- Ogłoszenie

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę- Ogłoszenie
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2023 Utworzono: 20.10.2023

Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych.

Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych.
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2023 Utworzono: 19.10.2023

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2023.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2023.
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2023 Utworzono: 18.10.2023

Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety.

Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety.
więcej...
Aktualizacja: 18.10.2023 Utworzono: 18.10.2023

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zalewni w Lwówku Śląskim.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zalewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu odwadniającego działkę nr 30 obręb 0018 Krze
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2023 Utworzono: 17.10.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.11.20223
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2023 Utworzono: 28.09.2023

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2023 Utworzono: 25.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.1.2022 w sprawie wydan

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.1.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2023 Utworzono: 22.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.6.2021
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2023 Utworzono: 18.09.2023

Informacja o wyniku przetargu.

Informacja o wyniku przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 08.09.2023

Informacja o wyniku przetargu.

Informacja o wyniku przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 08.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.1.2022
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 12.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.29.2021
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 12.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.09.2023 r., znak: KROŚ.6220.24.2022
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 12.09.2023

Informacja o wyniku przetargu.

Informacja o wyniku przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 12.09.2023 Utworzono: 08.09.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.09.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.09.2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 06.09.2023 Utworzono: 06.09.2023

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego ograniczonego.

Lista osób zakwalifikowanych do  przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kochanowie.
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2023 Utworzono: 05.09.2023

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata 2023-2030”.
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2023 Utworzono: 31.08.2023

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23.08.2023 r.

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23.08.2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2023 Utworzono: 23.08.2023

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasob

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu  nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2023 Utworzono: 04.08.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Dębrznik.
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2023 Utworzono: 03.08.2023

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.

I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 03.08.2023 Utworzono: 02.08.2023

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2023 Utworzono: 02.08.2023

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza d

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim.
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2023 Utworzono: 02.08.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Dębrznik działka 203/1.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Dębrznik działka 203/1.
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2023 Utworzono: 27.07.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Przedwojów działka nr 649/24.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Przedwojów działka nr 649/24.
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2023 Utworzono: 27.07.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Szarocin działka 25.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Szarocin działka 25.
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2023 Utworzono: 27.07.2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Szarocin działka 242.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Szarocin działka 242.
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2023 Utworzono: 27.07.2023

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 5

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 5 lipca 2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2023 Utworzono: 19.07.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.07.2023 r., znak: KROŚ.6220.1.2022 w sprawie wydan

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.07.2023 r., znak: KROŚ.6220.1.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 07.07.2023 Utworzono: 07.07.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.07.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.07.2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2023 Utworzono: 06.07.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 05.07.2023 r., znak: KROŚ.6220.18.2021 w sprawie wyda

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 05.07.2023 r., znak: KROŚ.6220.18.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2023 Utworzono: 05.07.2023

Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2023 r., znak: DOK-3.7700.78.2022.SzP o wszczęc

Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2023 r., znak: DOK-3.7700.78.2022.SzP o wszczęciu postępowania.
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2023 Utworzono: 28.06.2023

Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2023 r., znak: DOK-3.7700.77.2022.SzP o wszczęc

Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2023 r., znak: DOK-3.7700.77.2022.SzP o wszczęciu postępowania.
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2023 Utworzono: 28.06.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28.06.2023 r., znak: KROŚ.6220.29.2021 w sprawie wyda

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28.06.2023 r., znak: KROŚ.6220.29.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 28.06.2023 Utworzono: 28.06.2023

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 5 czerwca 2023 r., znak: WR.ZUZ

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 5 czerwca 2023 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.230.2023.EO.
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2023 Utworzono: 20.06.2023

Konsultacje Strategii ZIT AW

Konsultacje Strategii ZIT AW
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2023 Utworzono: 19.06.2023

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16.06.2023 r. KROŚ.6220.1.2022 w spra

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 16.06.2023 r. KROŚ.6220.1.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 16.06.2023 Utworzono: 16.06.2023

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.06.2023 r. KROŚ.6220.1.202 w spraw

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.06.2023 r. KROŚ.6220.1.202 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2023 Utworzono: 13.06.2023

Informacja o wyborze Wykonawcy na realizację zadania.

Informacja o wyborze Wykonawcy na realizację zadania pn. "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2023".
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2023 Utworzono: 12.06.2023

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 09.06.2023 r. o przedłużeniu terminu

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 09.06.2023 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy KROŚ.6220.6.2021.
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2023 Utworzono: 12.06.2023

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 09.06.2023 r. o przedłużeniu terminu

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 09.06.2023 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2023 Utworzono: 12.06.2023

Obwieszczenie PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 22 maja 2023 r.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 22 maja 2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2023 Utworzono: 07.06.2023

Decyzja KROŚ.7033.33.2022.

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z dnia 10.01.2023 r. znak KROŚ.7033.33.2022.
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2023 Utworzono: 10.01.2023

Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.08.2022 r. znak: KROŚ.6220.17.2022

Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.08.2022 r. znak: KROŚ.6220.17.2022
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2022 Utworzono: 12.08.2022

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 03.03.2022 r.

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 03.03.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowa
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2022 Utworzono: 03.03.2022

Informacja z przebiegu zadania pn. ”Usuwanie azbestu z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2021”.

Informacja z przebiegu zadania pn. <
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2021 Utworzono: 24.11.2021

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2017 Utworzono: 28.07.2017

archiwum... Początek strony