Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruc

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność gminy Kamienna Góra, Miszkowice.
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2024 Utworzono: 22.04.2024

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości - Ptaszków 5.
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2024 Utworzono: 16.04.2024

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowe

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości - Ptaszków 52.
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2024 Utworzono: 16.04.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2024 Utworzono: 07.03.2024

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2024 Utworzono: 01.03.2024

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległy

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2024 Utworzono: 22.02.2024

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległy

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2024 Utworzono: 22.02.2024

Informacja o wyniku przetargu. Czarnów działka 46/3

Informacja o wyniku przetargu. KROŚ.6840.18.2021.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2024 Utworzono: 07.02.2024

Informacja o wyniku przetargu. Czarnów działka 46/2

Informacja o wyniku przetargu. KROŚ.6840.18.2021.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2024 Utworzono: 07.02.2024

Informacja o wyniku przetargu Czarnów działka 46/1

Informacja o wyniku przetargu. KROŚ.6840.18.2021.
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2024 Utworzono: 07.02.2024

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 1

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 11.01.2024 r. znak: WR.ZUZ.3.4210.531.2023.BK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2024 Utworzono: 30.01.2024

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji ustalającej charakter wód cieku bez nazwy, z

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji ustalającej charakter wód cieku bez nazwy, znajdującego się w Ogorzelcu, na działkach o nr ewid. 233, 234, 235, 236 obręb Ogorzelec, gmina Kamienna Góra.
więcej...
Aktualizacja: 26.01.2024 Utworzono: 26.01.2024

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze i wyznaczenie terminu rozstrzygnięcia sprawy do dnia 31 marca 2024 r., dotyczącej odwołania od decyzji Wójta Gminy Kamienn
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2024 Utworzono: 25.01.2024

Obwieszczenie Wójta Gminy - plan polowań zbiorowych.

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1082) Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych:
więcej...
Aktualizacja: 24.01.2024 Utworzono: 24.01.2024

Obwieszczenie PGW z dnia 24 listopada 2023 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.539.2023.JW.

Obwieszczenie PGW z dnia 24 listopada 2023 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.539.2023.JW.
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2023 Utworzono: 29.12.2023
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 50  prawy
aktualne... Początek strony