Ogłoszenia i obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia.
więcej...
Aktualizacja: 31.07.2023 Utworzono: 17.07.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17.07.2023 r., znak: KROŚ.6220.12.20223

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17.07.2023 r., znak: KROŚ.6220.12.20223
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2023 Utworzono: 17.07.2023

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 29 czerwca 2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2023 Utworzono: 13.07.2023

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2023 r.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2023 Utworzono: 27.06.2023

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 15.05.2023 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 15.05.2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2023 Utworzono: 15.05.2023

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 02.05.2023 r. KROŚ.6220.26.2022

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 02.05.2023 r. KROŚ.6220.26.2022
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2023 Utworzono: 02.05.2023

Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31.03.2023 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31.03.2023 r. KROŚ.6220.26.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2023 Utworzono: 07.04.2023

Obwieszczenie wójta gminy KG nr KROŚ.6220.1.2022 z dnia 24.03.2023 r.

Obwieszczenie wójta gminy KG nr KROŚ.6220.1.2022 z dnia 24.03.2023 r. w sprawie "Eksploatacji i przeróbce kopaliny (porfiru oraz kruszywa naturalnego) z udokumentowanego złoża „Olszyny I” (w granicach jego udokumentowania poziome
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2023 Utworzono: 24.03.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowi

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach KROŚ.6220.18.2021.
więcej...
Aktualizacja: 28.02.2023 Utworzono: 28.02.2023

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23.02.2023 r. w sprawie wydania decyz

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23.02.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach KROŚ.6220.23.2022.
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2023 Utworzono: 23.02.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowi

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach KROŚ.6220.29.2021.
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2023 Utworzono: 23.02.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 lutego 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach KROŚ.6220.29.2021
więcej...
Aktualizacja: 22.02.2023 Utworzono: 22.02.2023

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 8 lutego 2023 r.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 8 lutego 2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2023 Utworzono: 21.02.2023

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 2 lutego 2023 r.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 2 lutego 2023 r.   
więcej...
Aktualizacja: 21.02.2023 Utworzono: 21.02.2023

INFORMACJA w sprawie działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Kamienna Góra przez podmioty wykonujące

INFORMACJA w sprawie działań podejmowanych wobec Wójta Gminy Kamienna Góra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2023 Utworzono: 03.02.2023
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 44  prawy
aktualne... Początek strony