Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 8

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 8 grudnia 2021 r.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2021 Utworzono: 23.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.29.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20.12.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.29.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20.12.2021 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2021 Utworzono: 20.12.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WR.ZU

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.552.2021.EO.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2021 Utworzono: 17.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.14.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.12.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.14.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2021 Utworzono: 15.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.11.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 07.12.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.11.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 07.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2021 Utworzono: 07.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.13.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 07.12.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.13.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 07.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2021 Utworzono: 07.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.10.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.12.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.10.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 06.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2021 Utworzono: 07.12.2021

Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny

Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, znak: WR.RUZ.4213.2.2021.UL.
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2021 Utworzono: 03.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.11.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.11.2021 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia więcej...
Aktualizacja: 22.11.2021 Utworzono: 22.11.2021

Obwieszczenie PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WR

Obwieszczenie PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.552.2021.EO.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2021 Utworzono: 22.11.2021

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowiecki

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2021 Utworzono: 05.11.2021

Obwieszczenie - zawiadomienie z dnia 25.10.2021 r., znak: RGiKŚ.17.2020 Wójta Gminy Marciszów dla st

Obwieszczenie - zawiadomienie z dnia 25.10.2021 r., znak: RGiKŚ.17.2020 Wójta Gminy Marciszów dla stron postępowania o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacj
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2021 Utworzono: 02.11.2021

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2021 roku oraz statystyczn

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2021 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2021 Utworzono: 28.10.2021

Obwieszczenie - zawiadomienie z dnia 20.10.2021 r., znak: RGiKŚ.17.2020

Eksploatacja i przeróbka złoża piaskowo - żwirowego "Sędzisław IV", przewidzianego do realizacji na działkach 164/5 i 135 wg ew. gr. we wsi Sędzisław.
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2021 Utworzono: 28.10.2021

Obwieszczenie z dnia 20.10.2021 r., znak: RGiKŚ.17.2020 Wójta Gminy Marciszów informujące o wydaniu

Eksploatacja i przeróbka złoża piaskowo - żwirowego "Sędzisław IV", przewidzianego do realizacji na działkach 164/5 i 135 wg ew. gr. we wsi Sędzisław.
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2021 Utworzono: 28.10.2021
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 44  prawy
aktualne... Początek strony