Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 19

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 19 stycznia 2022 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.609.2021.BK
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2022 Utworzono: 02.02.2022

Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.18.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 02.02.2022 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.18.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 02.02.2022 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektr
więcej...
Aktualizacja: 02.02.2022 Utworzono: 02.02.2022

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 10 stycznia 2022 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.626.2021.EO.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z dnia 10 stycznia 2022 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.626.2021.EO.
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2022 Utworzono: 21.01.2022

Informacja PGW Wody Polskie z dnia 11 stycznia 2022 r., znak: WR.RUZ.4210.300.2021.RS

Informacja PGW Wody Polskie z dnia 11 stycznia 2022 r., znak: WR.RUZ.4210.300.2021.RS.
więcej...
Aktualizacja: 20.01.2022 Utworzono: 20.01.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.01.2022 r. KROŚ.6220.28.2021 w sprawie decyzji o ś

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.01.2022 r. KROŚ.6220.28.2021 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2022 Utworzono: 13.01.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Rędziny I", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/173/13 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29.05.2013 r.
więcej...
Aktualizacja: 11.01.2022 Utworzono: 11.01.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 10.01.2022 r. KROŚ.6220.16.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 10.01.2022 r. KROŚ.6220.16.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2022 Utworzono: 10.01.2022

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 17

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 17 grudnia 2021 r.
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2021 Utworzono: 30.12.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29.12.2021 r. KROŚ.6220.11.2021 w sprawie decyzji o ś

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29.12.2021 r. KROŚ.6220.11.2021 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 30.12.2021 Utworzono: 30.12.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 20

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 20 grudnia 2021 r.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2021 Utworzono: 23.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23.12.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.6.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 23.12.2021 r. w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2021 Utworzono: 23.12.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 8

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 8 grudnia 2021 r.
więcej...
Aktualizacja: 23.12.2021 Utworzono: 23.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.29.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20.12.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.29.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 20.12.2021 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2021 Utworzono: 20.12.2021

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WR.ZU

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.552.2021.EO.
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2021 Utworzono: 17.12.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.14.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.12.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.14.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 13.12.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2021 Utworzono: 15.12.2021
 lewy  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  z 50  prawy
aktualne... Początek strony