Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wydaniu w dniu 11 maja 2021 r. decyzji znak: D

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wydaniu w dniu 11 maja 2021 r. decyzji znak: DLI-I.7621.2.2020.PS.7.
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2021 Utworzono: 01.07.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29.06.2021 r., znak: KROŚ.6220.11.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 29.06.2021 r., znak: KROŚ.6220.11.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrast
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2021 Utworzono: 29.06.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 25.06.2021 r., znak: KROŚ.6220.10.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 25.06.2021 r., znak: KROŚ.6220.10.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarz
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2021 Utworzono: 28.06.2021

Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 22.06.2021 r., znak: KROŚ.6220.15.2020

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlwięcej...
Aktualizacja: 24.06.2021 Utworzono: 24.06.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 17.06.2021 r., znak: KROŚ.6220.5.2021

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 60,5 m.n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie PJE
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2021 Utworzono: 18.06.2021

Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 02.06.2021 r. Wójta Gminy Marciszów

Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 02.06.2021 r. Wójta Gminy Marciszów, znak: RGKŚ.6220.17.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja i przeróbka złoża piaskowo - żwirowego
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2021 Utworzono: 08.06.2021

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

  Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. G ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych ora
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2021 Utworzono: 31.05.2021

Zwolnienia i umorzenia podatków

Podatki i opłaty
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2021 Utworzono: 31.05.2021

Zwolnienia z podatków i opłat

Podatki i opłaty
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2021 Utworzono: 31.05.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 14.05.2021 r., znak: KROŚ.6220.15.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 14.05.2021 r., znak: KROŚ.6220.15.2020 o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budo
więcej...
Aktualizacja: 18.05.2021 Utworzono: 18.05.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.05.2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 11.05.2021 r., znak: KRO
więcej...
Aktualizacja: 14.05.2021 Utworzono: 14.05.2021

Obwieszczenie z dnia 06.05.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lw

Obwieszczenie z dnia 06.05.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, znak: WR.ZUZ.3.4210.199.2021.BK.
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2021 Utworzono: 13.05.2021

Obwieszczenie z dnia 26.04.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lw

Obwieszczenie z dnia 26.04.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, znak: WR.ZUZ.4210.171.2021.BK.
więcej...
Aktualizacja: 07.05.2021 Utworzono: 07.05.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 05.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskow

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 05.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2021 Utworzono: 06.05.2021

Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 29.04.2021 r. Wójta Gminy Kamienna Góra

Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 29.04.2021 r. Wójta Gminy Kamienna Góra
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2021 Utworzono: 30.04.2021
 lewy  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  z 50  prawy
aktualne... Początek strony