Ogłoszenia i obwieszczenia

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2005 Utworzono: 19.10.2005

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z gminnego zasobu nieruchomości.
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2005 Utworzono: 12.10.2005

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Kamienna Góra o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Kamienna Góra.
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2005 Utworzono: 27.09.2005

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na : Budowę ogrodzenia obiektów szkolnych w Pisarzowicach
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2005 Utworzono: 23.08.2005

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

Kamienna Góra dnia 20.07.2005r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA Na podstawie art.32 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami) oraz
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2005 Utworzono: 22.07.2005

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Kamienna Góra.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2005 Utworzono: 18.07.2005

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

Na podstawie art.53 i art.32 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmian
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2005 Utworzono: 27.06.2005

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

Na podstawie art.32 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami) oraz art.4 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ust
więcej...
Aktualizacja: 14.06.2005 Utworzono: 14.06.2005

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Kamienna Góra.
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2005 Utworzono: 31.05.2005

Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie: Turystyka i wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Kamienna Góra
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2005 Utworzono: 31.05.2005

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Kamienna Góra
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2005 Utworzono: 31.05.2005

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Kamienna Góra.
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2005 Utworzono: 31.05.2005

OGŁOSZENIE nr 2 / 2005 WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA z 21 kwietnia 2005 roku

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania ze sfery działalności pożytku publicznego: turystyka i wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Kamienna Góra w 2005 r.
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2005 Utworzono: 21.04.2005

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Kamienna Góra.
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2005 Utworzono: 08.04.2005

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kamienna Góra o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Kamienna Góra
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2005 Utworzono: 06.04.2005
 lewy  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
aktualne... Początek strony