Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WR

Obwieszczenie PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 17 listopada 2021 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.552.2021.EO.
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2021 Utworzono: 22.11.2021

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowiecki

Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie.
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2021 Utworzono: 05.11.2021

Obwieszczenie - zawiadomienie z dnia 25.10.2021 r., znak: RGiKŚ.17.2020 Wójta Gminy Marciszów dla st

Obwieszczenie - zawiadomienie z dnia 25.10.2021 r., znak: RGiKŚ.17.2020 Wójta Gminy Marciszów dla stron postępowania o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacj
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2021 Utworzono: 02.11.2021

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2021 roku oraz statystyczn

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w 2021 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2021 Utworzono: 28.10.2021

Obwieszczenie - zawiadomienie z dnia 20.10.2021 r., znak: RGiKŚ.17.2020

Eksploatacja i przeróbka złoża piaskowo - żwirowego "Sędzisław IV", przewidzianego do realizacji na działkach 164/5 i 135 wg ew. gr. we wsi Sędzisław.
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2021 Utworzono: 28.10.2021

Obwieszczenie z dnia 20.10.2021 r., znak: RGiKŚ.17.2020 Wójta Gminy Marciszów informujące o wydaniu

Eksploatacja i przeróbka złoża piaskowo - żwirowego "Sędzisław IV", przewidzianego do realizacji na działkach 164/5 i 135 wg ew. gr. we wsi Sędzisław.
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2021 Utworzono: 28.10.2021

INFORMACJA WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

INFORMACJAWÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2021 Utworzono: 20.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.13.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.10.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.13.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.10.2021 r. o korekcie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wystąpieniu o ponowną opinię nt. obowiązku przeprowadzenia ooś wraz z
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2021 Utworzono: 20.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.16.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.10.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.16.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.10.2021 r. o zebranych dokumentach i materiałach w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2021 Utworzono: 20.10.2021

Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.14.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.10.2021 r.

Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.14.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 19.10.2021 r. o zebranych dokumentach i materiałach oraz przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2021 Utworzono: 20.10.2021

Decyzja z dnia 15.10.2021 r. znak KROŚ.7033.26.2021

Decyzja zmieniająca zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z dnia 15.10.2021 r. znak KROŚ.7033.26.2021
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2021 Utworzono: 20.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.10.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.10.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.10.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.10.2021 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2021 Utworzono: 19.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.11.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.10.2021 r.

  Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.11.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 18.10.2021 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2021 Utworzono: 19.10.2021

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.8.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 15.10.2021 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.8.2021</span więcej...
Aktualizacja: 19.10.2021 Utworzono: 19.10.2021

Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.15.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.10.2021 r. o wydaniu decyz

Obwieszczenie znak: KROŚ.6220.15.2021 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 12.10.2021 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne.
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2021 Utworzono: 14.10.2021
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 42  prawy
aktualne... Początek strony