INFORMACJA WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 23 SIERPNIA 2022 R. KROŚ.271.2.2022 (wygasły...)INFORMACJA

WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA

Z DNIA 23 SIERPNIA 2022 R.


KROŚ.271.2.2022


Wójt Gminy Kamienna Góra działając na podstawie art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), informuję właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kamienna Góra, iż zawarta w dniu 22.07.2022 r. umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kamienna Góra, na których nie zamieszkują mieszkańcy - została zawarta na okres 12 miesięcy i obowiązuje do dnia 24.07.2023 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Kamienna Góra

/-/ Patryk Straus

 

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2022
Opublikowana przez D. Sowa dnia 24.08.2022. Wygasa 14.09.2022. Odsłon 36909
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony