Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety.

1. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych tj. kwota 240 zł.

2. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

3. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt 2 niniejszej informacji.

4.Podstawą wypłaty diety jest wniosek złożony w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska polskiego 10 w Kamiennej Górze, pokój 201 bądź 302 wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w pkt 3 niniejszej informacji albo jego uwierzytelnioną kopią. Druk wniosku poniżej. Brak zaświadczenia spowoduje odmowę wypłaty diety.

5. Zgodnie z art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) wypłata diety następuje w terminie 30 dni roboczych  od dnia złożenia wniosku.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 18.10.2023
Opublikowana przez D. Sowa dnia 18.10.2023. Wygasa 08.11.2023. Odsłon 36557
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony