Informacja o wyniku przetargu.

Kamienna Góra, 07.09.2023 r.

KROŚ.6840.45.2021
Informacja o wyniku przetargu.


1. W dniu 31 sierpnia 2023 r. o godzinie 11:30 w sali narad w Urzędzie Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony  na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Lp.

Nr ewidencyjny działki

 

Pow.

działki w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

(netto)

1

25

0,1117

Szarocin

JG1K/0000 7083/3

(księga wieczysta wolna od wpisów i obciążeń)

 

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

57 300,00 zł


3. Do przetargu dopuszczona została jedna osoba, ponadto  nikt nie został wykluczony z  przetargu.

4. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to : 57 880,00 zł + 23 % VAT (słownie : pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i 00/100).

5. Kandydatem na nabywcę przedmiotowej nieruchomości został Pan Waldemar Kuciński.powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2023
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 12.09.2023. Wygasa 30.11.2023. Odsłon 36557
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony