OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Kamienna Góra, dnia 28 lipca 2020 r.

 

KROŚ.605.4.2020

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający – Gmina Kamienna Góra unieważnia postępowanie prowadzone w formie zapytania o cenę z dnia 17 lipca 2020 r. na zadanie pn. ”Realizacja przedsięwzięć polegających na demontażu, transporcie, utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2020”, wykonywanego w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

 

Uzasadnienie

Przedmiotowe postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 28.07.2020
Opublikowana przez D. Sowa dnia 28.07.2020. Wygasa 31.08.2020. Odsłon 36385
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony