Informacja o wyniku przetargu.

Kamienna Góra, 07.09.2023 r.

KROŚ.6840.7.2021
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


1. W dniu 31 sierpnia 2023 r. o godzinie 10:30 w sali narad w Urzędzie Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony  na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Pow.

działki w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

(netto)

1

203/1

0,0316

Dębrznik

JG1K/0000 7094/3

(księga wieczysta wolna od wpisów i obciążeń)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

19 500,00 zł


3. Do przetargu dopuszczona została jedna osoba, ponadto  nikt nie został wykluczony z  przetargu.

4. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to : 19 700,00 zł + 23 % VAT (słownie : dziewiętnaście tysięcy siedemset  złotych i 00/100).

5. Kandydatem na nabywcę przedmiotowej nieruchomości został Pan Grzegorz Grochalski.

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2023
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 12.09.2023. Wygasa 25.01.2024. Odsłon 36557
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony