Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata

Szanowni Państwo,

W związku z Uchwałą Nr LI/341/23 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/250/22 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 lutego 2022 r., w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata 2023-2030, oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu tej strategii, zapraszamy w ramach konsultacji społecznych do zgłaszania uwag i opinii do dokumentu mieszkańców gminy Kamienna Góra, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki.

Projekt dokumentu „Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Kamienna Góra na lata 2023-2030” dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamienna Góra (adres: https://bip.gminakamiennagora.pl) i w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kamienna Góra do wglądu dla zainteresowanych interesariuszy

Uwagi i opinie można zgłaszać za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem https://konsultacjegkg.webankieta.pl/ w terminie od 31.08.2023 r. do 05.10.2023 r.Zapraszamy do udziału.


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 31.08.2023
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 31.08.2023. Wygasa 31.01.2024. Odsłon 36557
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony