Zwolnienia z podatków i opłat.

PODATKI I OPŁATY

 

 

 

 

 

 Wójt Gminy Kamienna  Góra  działając zgodnie  z  zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.g  i  art.  38 ustawy  z  dnia 27  sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Tekst  jednolity: Dz.U. 2013 r. poz.885 ze  zm.) podaje do  publicznej   wiadomości wykaz  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  udzielono  pomocy  publicznej   w  roku  2015.

Wójt Gminy Kamienna  Góra  działając zgodnie  z  zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.g  i  art.  38 ustawy  z  dnia 27  sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Tekst  jednolity: Dz.U. 2013 r. poz.885 ze  zm.) podaje do  publicznej   wiadomości wykaz  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  udzielono  pomocy  publicznej   w  roku  2015.


Interpretacja  indywidualna Wójta  Gminy  Kamienna  Góra -  Podatek od nieruchomości od budowli wchodzących w skład Sieci  szerokopasmowej.  

Wójt Gminy Kamienna  Góra  działając zgodnie  z  zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f  i  art.  38 ustawy  z  dnia 27  sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Tekst  jednolity: Dz.U. 2013r. poz. 885) podaje do  publicznej   wiadomości wykaz  osób prawnych i  fizycznych oraz  jednostek  organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w  zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub  rozłożono spłatę  na  raty  w  okresie od  01.01.2014  roku do  dnia  31.12.2014 roku.

 

Wójt Gminy Kamienna  Góra  działając zgodnie  z  zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.g  i  art.  38 ustawy  z  dnia 27  sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Tekst  jednolity: Dz.U. 2013 r. poz.885) podaje do  publicznej   wiadomości wykaz  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  udzielono  pomocy  publicznej   w  roku  2014.

 

Wykaz  osób prawnych i  fizycznych oraz  jednostek  organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  udzielono  pomocy  publicznej   w  roku  2013.

Wykaz  osób prawnych i  fizycznych oraz  jednostek  organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w  zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub  rozłożono spłatę  na  raty  w  okresie od  01.01.2013  roku do  dnia  31.12.2013 roku.

 

Wykaz osób  prawnych i  fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości  prawnej, którym w  zakresie podatków lub  opłat udzielono ulg, odroczeń,  umorzeń lub rozłożono spłatę  na raty  w  okresie  od 01.01.2012 roku  do  dnia  31.12.2012  roku.


Wykaz  osób  prawnych i  fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających  osobowości  prawnej,  którym udzielono  pomocy    publicznej  w  roku 2012.

 

Wykaz osób  prawnych i  fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości  prawnej, którym w  zakresie podatków lub  opłat udzielono ulg, odroczeń,  umorzeń lub rozłożono spłatę  na raty  w  okresie  od 01.01.2011 roku  do  dnia  31.12.2011  roku.


Wykaz  osób  prawnych i  fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających  osobowości  prawnej,  którym udzielono  pomocy    publicznej  w  roku 2011.

 

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra o osobach prawnych i fizycznych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2010. 

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra o osobach prawnych i fizycznych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra o podmiotach, którym w okresie 01.01.2009 -31.12.2009 r., w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, zwolnień lub rozłożono spłatę na raty


UCHWAŁA NR XXIII/121/12 RADY  GMINY KAMIENNA  GÓRA   z  dnia  31  października 2012 r.  w  sprawie  podatku  od  nieruchomości.

 

UCHWAŁA NR XXIII/122/12 RADY  GMINY KAMIENNA  GÓRA   z  dnia  31  października 2012 r.  w  sprawie  określenia stawek podatku od  środków  transportowych .

 

UCHWAŁA NR XXIII/124/12 RADY  GMINY KAMIENNA  GÓRA   z  dnia  31  października 2012 r.  w  sprawie  wzorów  formularzy dotyczących podmiotu i  przedmiotu opodatkowania w  podatku od nieruchomości, rolnym i  leśnym.
Załączniki  do  uchwały nr XXIII/124/12: załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3 , załącznik nr 4 , załącznik nr 5 , załącznik nr 6 , załącznik nr 7 , załącznik nr 8 , załącznik nr 9 , załącznik nr 10 , załącznik nr 11 , załącznik nr 12 .

 


 

UCHWAŁA NR XVII/65/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

 

UCHWAŁA NR XXIII/123/12 RADY  GMINY KAMIENNA  GÓRA   z  dnia  31  października 2012 r.  w  sprawie: zmiany  uchwały w  sprawie  opłaty od  posiadania  psów.

 

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra o podmiotach, którym w okresie 01.01.2008 -31.12.2008 r., w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, zwolnień lub rozłożono spłatę na raty

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra o podmiotach, którym w okresie 01.01.2007-31.12.2007 r., w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, zwolnień lub rozłożono spłatę na raty  

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra o podmiotach, którym w okresie 01.01.2006 - 31.12.2006 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, zwolnień lub rozłożono spłatę na raty

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra o podmiotach, którym w okresie 01.01.2006 - 31.12.2006 r. udzielono pomocy publicznej

 

Informacja wytworzona przez dnia 21.05.2015
Opublikowana przez D. Sowa dnia 18.05.2016. Odsłon 5567, Wersja 46drukuj
Wersja : lewy  43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  z 56  prawy
Początek strony