Zwolnienia z podatków i opłat.

PODATKI I OPŁATY

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kamienna Góra działając zgodnie z zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U.2023.0.1270 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

Wójt Gminy Kamienna Góra działając zgodnie z zapisem ar. 37 ust. 1 pkt 2 lit. G ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 1270) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2023.Zwrot części podatku akcyzowego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2023. poz. 1948).

Wójt Gminy Kamienna Góra działając zgodnie z zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U.2022.0.1634) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

Wójt Gminy Kamienna Góra działając zgodnie z zapisem ar. 37 ust. 1 pkt 2 lit. G ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2022 r. poz. 1634) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2022.

Wójt Gminy Kamienna Góra działając zgodnie z zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz.305) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  w okresie od 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

Wójt Gminy Kamienna Góra działając zgodnie z zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz.305) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021.

Wójt Gminy Kamienna Góra działając zgodnie z zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz.305) podaje do publicznej wiadomoéci wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowoéci prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020.

 

Wójt Gminy Kamienna Góra działając zgodnie z zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz.305) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

 

Wykaz  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  udzielono  pomocy  publicznej   w  roku  2019.

 

Wójt Gminy Kamienna Góra działając zgodnie z zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 869) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.

 

Wójt Gminy Kamienna Góra działając zgodnie z zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 869) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  w okresie od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

Wójt Gminy Kamienna Góra działając zgodnie z zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.g i art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekstjednolity: Dz.U. 2019 r. poz.869) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2018.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz  jednostek org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków  udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. niepos.osob.prawnej, którym udzielono  pomocy  publicznej  w  roku 2017.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2016. 


Wójt Gminy Kamienna  Góra  działając zgodnie  z  zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f  i  art.  38 ustawy  z  dnia 27  sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Tekst  jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze  zm.) podaje do  publicznej   wiadomości wykaz  osób prawnych i  fizycznych oraz  jednostek  organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w  zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub  rozłożono spłatę  na  raty  w  okresie od  01.01.2015  roku do  dnia  31.12.2015 roku.

Wójt Gminy Kamienna  Góra  działając zgodnie  z  zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.g  i  art.  38 ustawy  z  dnia 27  sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Tekst  jednolity: Dz.U. 2013 r. poz.885 ze  zm.) podaje do  publicznej   wiadomości wykaz  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  udzielono  pomocy  publicznej   w  roku  2015.


Interpretacja  indywidualna Wójta  Gminy  Kamienna  Góra -  Podatek od nieruchomości od budowli wchodzących w skład Sieci  szerokopasmowej.  

Wójt Gminy Kamienna  Góra  działając zgodnie  z  zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f  i  art.  38 ustawy  z  dnia 27  sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Tekst  jednolity: Dz.U. 2013r. poz. 885) podaje do  publicznej   wiadomości wykaz  osób prawnych i  fizycznych oraz  jednostek  organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w  zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub  rozłożono spłatę  na  raty  w  okresie od  01.01.2014  roku do  dnia  31.12.2014 roku.

 

Wójt Gminy Kamienna  Góra  działając zgodnie  z  zapisem art. 37 ust.1 pkt 2 lit.g  i  art.  38 ustawy  z  dnia 27  sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Tekst  jednolity: Dz.U. 2013 r. poz.885) podaje do  publicznej   wiadomości wykaz  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  udzielono  pomocy  publicznej   w  roku  2014.

 

Wykaz  osób prawnych i  fizycznych oraz  jednostek  organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  udzielono  pomocy  publicznej   w  roku  2013.

Wykaz  osób prawnych i  fizycznych oraz  jednostek  organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w  zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub  rozłożono spłatę  na  raty  w  okresie od  01.01.2013  roku do  dnia  31.12.2013 roku.

 

Wykaz osób  prawnych i  fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości  prawnej, którym w  zakresie podatków lub  opłat udzielono ulg, odroczeń,  umorzeń lub rozłożono spłatę  na raty  w  okresie  od 01.01.2012 roku  do  dnia  31.12.2012  roku.


Wykaz  osób  prawnych i  fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających  osobowości  prawnej,  którym udzielono  pomocy    publicznej  w  roku 2012.

 

Wykaz osób  prawnych i  fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości  prawnej, którym w  zakresie podatków lub  opłat udzielono ulg, odroczeń,  umorzeń lub rozłożono spłatę  na raty  w  okresie  od 01.01.2011 roku  do  dnia  31.12.2011  roku.


Wykaz  osób  prawnych i  fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających  osobowości  prawnej,  którym udzielono  pomocy    publicznej  w  roku 2011.

 

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra o osobach prawnych i fizycznych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2010. 

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra o osobach prawnych i fizycznych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra o podmiotach, którym w okresie 01.01.2009 -31.12.2009 r., w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, zwolnień lub rozłożono spłatę na raty

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra o podmiotach, którym w okresie 01.01.2008 -31.12.2008 r., w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, zwolnień lub rozłożono spłatę na raty

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra o podmiotach, którym w okresie 01.01.2007-31.12.2007 r., w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, zwolnień lub rozłożono spłatę na raty  

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra o podmiotach, którym w okresie 01.01.2006 - 31.12.2006 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, zwolnień lub rozłożono spłatę na raty

Informacja Wójta Gminy Kamienna Góra o podmiotach, którym w okresie 01.01.2006 - 31.12.2006 r. udzielono pomocy publicznej

 

Informacja wytworzona przez dnia 20.05.2024 11:56
Opublikowana przez D. Sowa dnia 20.05.2024 11:56. Odsłon 5921, Wersja 63