OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 20.11.2019 r. w sprawie usuwania odpadów z działalnośc (wygasły...)

 OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA
z dnia 20.11.2019 r.

w sprawie usuwania odpadów z działalności rolniczej

KROŚ.605.37.2019

 

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, że Gmina Kamienna Góra planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kamienna Góra".

W ramach programu Gmina może pozyskać środki finansowe na zagospodarowanie odpadów z dzialalności rolnicznej tj.:

- folii rolniczych,

- siatki i sznurka do owijania balotów,

- opakowań po nawozach,

- opakowań typu Big Bag.

Wszyscy Rolnicy zainteresowani bezpłatnym usunięciem wyżej wymienionych odpadów mogą złożyć wniosek, w nieprzekraczalnym terminie do 06.12.2019 r.

Wniosek dostępny jest:w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, pok. 303 II p., na stronie internetowej Urzęduhttp://www.gminakamiennagora.pl/w zakładce: Samorząd – Ochrona Środowiska – Rolnictwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Informacje Publiczne – Ochrona Środowiska – Rolnictwo.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 75 610 60 11.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów do miejsca wskazanego przez Gminę. O terminie i miejscu dostarczenia odpadów rolnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadanie nie będzie realizowane.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej NFOŚiGW pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/.

 

Zapraszamy do składania wniosków.

 

Wójt Gminy Kamienna Góra

/-/ Patryk Straus


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 20.11.2019
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 20.11.2019. Wygasa 31.03.2021. Odsłon 108
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony