OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 28 sierpnia 2019 r. (wygasły...)

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kamienna Góra

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na obszarze Gminy Kamienna Góra, urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 201r. poz. 684 ze zm.1), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506)- podaję do wiadomości publicznej wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych :

 

I. Słupy ogłoszeniowe w sołectwach: II. Tablice ogłoszeń w sołectwach:

1. Czadrów 1. Czarnów

2. Dębrznik 2. Krzeszówek

3. Dobromyśl 3. Lipienica

4. Gorzeszów

5. Janiszów

6. Jawiszów

7. Kochanów

8. Krzeszów

9. Ogorzelec

10. Olszyny

11. Pisarzowice

12. Przedwojów

13. Ptaszków

14. Raszów

15. Rędziny

16. Leszczyniec

17. Szarocin

Wójt Gminy

(-) Patryk Straus

 

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2019 r. poz. 1504


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 03.09.2019
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 03.09.2019. Wygasa 22.01.2020. Odsłon 159
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony