OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 3 września 2019 r. (wygasły...)

 

gm. Kamienna Góra

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY

KAMIENNA GÓRA

z dnia 3 września 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Kamienna Góra podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

  Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;2) całkowitej niezdolności do pracy;3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Kamienna Góra najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019r. od godz. 7:00

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Leszczyniec, Ogorzelec, Szarocin

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Filia Biblioteki, Leszczyniec 100, 58-400 Kamienna Góra

 

2

Sołectwa: Czarnów, Pisarzowice, Raszów, Rędziny

Zespół Szkół w Pisarzowicach, Pisarzowice 149, 58-400 Kamienna Góra

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Sołectwa: Janiszów, Przedwojów

Świetlica Wiejska, Przedwojów 43A, 58-400 Kamienna Góra

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Sołectwa: Dębrznik, Ptaszków

Szkoła Podstawowa, Ptaszków 49, 58-400 Kamienna Góra

 

5

Sołectwa: Jawiszów, Krzeszów, Lipienica, Olszyny

Centrum Biblioteczno-Kulturalne, Krzeszów ul. Kalwaria 1, 58-400 Kamienna Góra

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Sołectwa: Dobromyśl, Gorzeszów, Kochanów, Krzeszówek

Świetlica Wiejska, Gorzeszów 113, 58-400 Kamienna Góra

 

7

Sołectwo Czadrów

Świetlica Wiejska, Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

8

Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie

Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie, Szarocin 1, 58-400 Kamienna Góra

 

 

powrót...
Informacja wytworzona przez P. Samek dnia 03.09.2019
Opublikowana przez Redakcja Bip dnia 09.09.2019. Wygasa 18.02.2020. Odsłon 159
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony