2020

Roczne sprawozdanie finansowe za rok składa się z poniższych dokumentów zamieszczonych jako załączniki.

- Bilans.
- Informacja dodatkowa.
- Rachunek zysków i strat jednostki.
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 09.06.2021
Opublikowana przez D. Sowa dnia 25.05.2023. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 220
Drukuj treść ogłoszeniaLink otwiera się w nowym oknie
Początek strony