Plany pracy

 

22.01.2009r.

godz. 10 00


 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Funkcjonowanie placówek kultury.

 4. Ocena pracy bibliotek gminnych.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

20.02.2009r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2008 oraz przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2009 wraz z preliminarzem wydatków.

 4. Omówienie list przydziału mieszkań.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

20.03.2009r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 1. Świetlice wiejskie – utrzymanie i zamierzenia.

 1. Opiniowanie projektów uchwał.

 2. Sprawy różne.

24.04.2009r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

 4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

22.05.2009r.

godz. 9 00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Opiniowanie projektów uchwał.

 4. Sprawy różne.

 5. Wyjazd celem lustracji stanu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych.

19.06.2009r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Program Leader + na ziemi kamiennogórskiej – informacja.

 4. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 5. Sport na terenie gminy.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

24.07.2009r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Kamienna Góra.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

19.08.2009r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

 6. Wyjazd Komisji do placówek oświaty na terenie gminy Kamienna Góra.

 

25.09.2009r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 4. Promocja gminy.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.23.10.2009r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja budżetu za okres 9-cy 2009 roku.

 4. Przyjęcie założeń w zakresie dochodów i wydatków do budżetu gminy na 2010 rok.

 5. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych oraz taryf za wodę i ścieki.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 20.11.2009r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Ocena realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

 4. Ocena realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 ......12.2009r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

 4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2010.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Informacja wytworzona przez D. Sowa dnia 05.02.2009
Opublikowana przez D. Sowa dnia 05.02.2009. Odsłon 2405, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 19  prawy
Początek strony