Plany pracy

 

Plan pracy Komisji Społecznej na 2017 rok

 

 

20.01.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

17.02.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2016. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2017.

 4. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2017 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

24.03.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Zarządzanie kryzysowe i ochrona p. poż. działalność OSP.

 4. Utrzymanie cmentarzy komunalnych.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

21.04.2017 r.

godz. 1000

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 4. Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 oraz działalność Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 5. Opiniowanieprojektówuchwał.

 6. Sprawyróżne.


26.05.2017 r.

godz. 1000

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

23.06.2017 r.

godz. 1000

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Działalność LZS.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

 

Lipiec

25.08.2017 r.

Godz.1000


 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

22.09.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Planu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy.

 4. Informacja o stanie bazy oświatowej.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

20.10.2017 r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2018 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

24.11.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Ocena i realizacja WPI za 2017r.

 4. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

15.12.2017 r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przygotowanie Planu Komisji Społecznej na rok 2018.

 4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2017 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.02.2014
Opublikowana przez D. Sowa dnia 05.01.2017. Odsłon 2381, Wersja 12drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony