Plany pracy

 

Plan pracy Komisji Społecznej na 2018 rok

 

 

26.01.2018r.

godz. 10 00

 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Gospodarka wodna w Gminie Kamienna Góra

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne.

23.02.2018r.

godz. 10 00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2017. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2017.

4. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2018 rok.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

23.03.2018r.

godz. 10 00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Zarządzanie kryzysowe i ochrona p. poż.

4. Utrzymanie cmentarzy komunalnych.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

20.04.2018r.

godz. 10 00

1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

3. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 oraz działalność Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

5. Opiniowanieprojektówuchwał.

6. Sprawyróżne.


25.05.2018r.

godz. 10 00

 

1. Otwarcie ‘ Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

22.06.2018r.

godz. 10 00

 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Działalność LZS oraz realizacja uchwały w sprawie dofinansowania sportu w gminie

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne.

 

Lipiec

24.08.2018r.

Godz.10ºº

 

 

1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

3. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

4. Opiniowanieprojektówuchwał.

5. Sprawyróżne.

 

21.09.2018r.

godz. 10 00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Realizacja Wieloletniego Planu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym 4.Gminy

5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku 2017/2018

6. Opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne.

26.10.2018r.

godz. 10 00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

4. Ocena i realizacja WPI za rok 2018

5. Założenia do budżetu gminy na 2019 rok.

6. Opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne.

11.2018r.

godz. 10 00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przygotowanie sprawozdania pracy komisji za rok 2018

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne.

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez Mateusz Strudziński dnia 04.01.2018
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 04.01.2018. Odsłon 2404, Wersja 15drukuj
Wersja : lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Początek strony