Plany pracy

 

Plan pracy Komisji Społecznej na 2019 r.

 

Wspólne posiedzenie komisji

23.01.2019r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przedstawienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Inwestycje realizowane i do realizacji w gminie.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

 

20.02.2019r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – informacja.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

20.03.2019r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja w zakresie gminnych cmentarzy komunalnych.

 4. Zarządzanie kryzysowe i p.poż.

 5. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2019 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie komisji

19.04.2019r.

godz. 900

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacji pozarządowymi

  w 2018 r.

 4. Opiniowanieprojektówuchwał.

 5. Sprawyróżne.

  Wyjazd celem lustracji mienia gminnego.

Wspólne posiedzenie komisji

24.05.2019r.

godz. 900

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowe

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

  Wyjazd celem lustracji mienia gminnego.


19.06.2019r.

godz. 10 00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w 2018 r.

 4. Informacje w zakresie dofinansowania sportu w gminie.

 5. Analiza Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

21.08.2019r.

godz.10ºº

 

 

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

 4. Opiniowanieprojektówuchwał.

 5. Sprawyróżne.

18.09.2019r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2017 – 2021.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

23.10.2019r.godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 4. Założenia do budżetu gminy na 2020 rok.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

20.11.2019r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

04.12.2019r.godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przygotowanie Planu Komisji Społecznej na rok 2020.

 4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Społecznej

/-/ Bartłomiej Łukasik

 

Informacja wytworzona przez Mateusz Strudziński dnia 24.12.2018 9:52
Opublikowana przez Paweł Samek dnia 24.12.2018 9:52. Odsłon 2405, Wersja 16