Plany pracy

 

Plan pracy Komisji Społecznej na 2020 r.


22.01.2020r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przedstawienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Inwestycje realizowane i do realizacji w gminie.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

19.02.2020r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – informacja.

 4. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2019.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

18.03.2020r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja w zakresie gminnych cmentarzy komunalnych.

 4. Zarządzanie kryzysowe i p.poż.

 5. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2020 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

22.04.2020r.

godz. 1000

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Informacja wójta o współpracy gminy z organizacji pozarządowymi

  w 2019 r.

 4. Opiniowanieprojektówuchwał.

 5. Sprawyróżne.


20.05.2020r.

godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

 4. Zapoznanie się ze opinią Regionalnej Izby Obrachunkowe

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.


17.06.2020r.

godz. 10 00

 

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w 2019 r.

 4. Informacje w zakresie dofinansowania sportu w gminie.

 5. Wieloletni Plan Inwestycyjny – projektowanie na 2020.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

 


19.08.2020r.

godz.10ºº

 

 

 1. OtwarcieposiedzeniaKomisji.

 2. Przyjęcieprotokołuzpoprzedniegoposiedzenia.

 3. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

 4. Opiniowanieprojektówuchwał.

 5. Sprawyróżne.

  Wyjazd do placówek szkolnych.

23.09.2020r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamienna Góra 2017 – 2021.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

21.10.2020r.godz. 1000

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 4. Założenia do budżetu gminy na 2021 rok.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

18.11.2020r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

16.12.2020r.

godz. 10 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przygotowanie Planu Komisji Społecznej na rok 2021.

 4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Społecznej

/-/ Bartłomiej Łukasik

 

 

Informacja wytworzona przez Agnieszka Pawłowska dnia 22.01.2020 8:29
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 22.01.2020 8:29. Odsłon 2403, Wersja 18