Plany pracy

 Plan Pracy Komisji Społecznej na 2024 rok

 

 

20.06.2024r.

godz. 12:30

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

4. Zapoznanie się ze opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2023.

6. Opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne.

 

Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

29.08.2024r.

godz…...

wspólne posiedzenie

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Opiniowanie projektów uchwał.

4. Sprawy różne.

 

08/09 2024 r.

Zapoznanie się z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz mieniem gminy w terenie.

 

19.09.2024r.

Godz. 12:30

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Informacja nt. przygotowania do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2024/2025.

4. Stan bezpieczeństwa w gminie- przygotowanie gminy do działań z zakresu porządku publicznego, zarządzani kryzysowego i ochrony p.poż

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

 

24.10.2024r.
godz. 12:30

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

4. Założenia do budżetu gminy na 2025 rok.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2023-2024.

6. Opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne.

 

21.11.2024r.

godz. 12:30

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2024.

4. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

 

12.12.2024r.

Godz. 12:30

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Przygotowanie Planu Pracy Komisji Społecznej na rok 2025.

4. Przygotowanie Sprawozdania z działalności Komisji za 2024 rok.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Społecznej

 

/-/ Karolina Homoncik

Informacja wytworzona przez Barbara Zięciak dnia 03.06.2024 22:14
Opublikowana przez Barbara Zięciak dnia 03.06.2024 22:14. Odsłon 2722, Wersja 28