Plany pracy

 

Plan pracy

Komisji Społecznej na 2013 rok

24.01.2013r.

godz. 9 00


 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Omówienie nowych zasad dotowania Ludowych Zespołów Sportowych na terenie Gminy Kamienna Góra.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

21.02.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2012. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2013.

 4. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2013 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

21.03.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja w zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

 4. Informacja co do funkcjonowania funduszu sołeckiego

 5. Zarządzanie kryzysowe i ochrona p.poż. (przygotowanie do sezonu podtopień i powodzi).

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

18.04.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 .

 4. Utrzymanie dróg gminnych . Informacja na temat remontów dróg w 2013r.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

23.05.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

 4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

20.06.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Funkcjonowanie placówek kultury - Ośrodek Kultury Gminy.

 4. Informacja o pracy biblioteki gminnej.

 5. Świetlice wiejskie - utrzymanie i zamierzenia.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.


  Lipiec - przerwa wakacyjna.22.08.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Analiza i wydanie opinii o realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.

 4. Informacja z zakresu przygotowania szkół gminnych do nadchodzącego roku szkolnego 2013/2014.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady18.09.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Stan zaawansowania inwestycji i remontów w 2013 roku.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

  Komisja Wyjazdowa - stan inwestycji i remontów realizowanych w roku bieżącym.24.10.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2014 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 21.11.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sport i turystyka na terenie gminy.

 4. Ocena funkcjonowania ustawy o odpadach komunalnych.

 5. Informacja o wykonanych inwestycjach i remontach w 2013 roku.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 5.12.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie budżetu gminy na 2014 rok.

 4. Przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy komisji.

 5. Zatwierdzenie projektu planu pracy komisji na 2014 r.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji Społecznej

 

/-/ Andrzej Berdechowski

 

          Plan pracy                   
Komisji  Społecznej  na  2012 rok19.01.2012r.
godz. 9 00

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Informacje o stanie oświetlenia drogowego i kosztach eksploatacji w poszczególnych miejscowościach za rok 2010 i 2011. Plany i zamierzenia.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy różne.


23.02.2012r.
godz. 9 00


1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2011. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2012.
4. Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za 2011 rok oraz przygotowanie zadań zaplanowanych na 2012 rok.
5. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2012 rok.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.


22.03.2012r.
godz. 9 00


1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Informacje na temat Stowarzyszenia „Kwiat Lnu”.
4. Promocja gminy.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.


18.04.2012r.
godz. 9 00 Wspólne posiedzenie komisji


1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011 .
4. Utrzymanie  dróg gminnych . Informacja na temat remontów dróg  w  2012r.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Komisja wyjazdowa- lustracja dróg  gminnych i powiatowych (drogi wyremontowane i do remontu) oraz świetlic wiejskich (świetlica w Ogorzelcu oraz Szarocinie).


24.05.2012r.
godz. 9 00


1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy za 2011 rok.
4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.


21.06.2012r.
godz. 9 00


1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Funkcjonowanie placówek kultury – Ośrodek Kultury Gminy.
4. Informacja o pracy biblioteki gminnej.
5. Świetlice wiejskie – utrzymanie i zamierzenia.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.

Lipiec – przerwa wakacyjna.

22.08.2012r.
godz. 9 00Wspólne posiedzenie komisji


1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Analiza i wydanie opinii o realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku.
4. Ocena z realizacji zadań finansowanych placówek oświaty z zakresu organu prowadzącego.                                       
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Wyjazd do placówek oświatowych na terenie gminy oraz na wybrane boiska sportowe na terenie gminy.


20.09.2012r.
godz. 9 00


1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Informacja z zakresu świadczeń rodzinnych.
5. Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy wraz z informacją o zbywaniu mieszkań.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.


25.10.2012r.
godz. 9 00


1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.  Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.
4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
5. Założenia do budżetu gminy na 2013 rok.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
 

22.11.2012r.
godz. 9 00


1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Informacja o efektach prac wykonywanych na terenie gminy w ramach robót publicznych.
4. Informacja o wykonanych inwestycjach i remontach w 2012 roku.
5. Sport i turystyka na terenie gminy.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
 

6.12.2012r.
godz. 9 00


1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie budżetu gminy na 2013 rok.
4. Przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy komisji.
5. Zatwierdzenie projektu planu pracy komisji na 2013 r.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.

                                                                                                

Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.01.2013
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.01.2013. Odsłon 2404, Wersja 6drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 19  prawy
Początek strony