Plany pracy

 

Plan pracy

Komisji Społecznej na 2013 rok

24.01.2013r.

godz. 9 00


 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Omówienie nowych zasad dotowania Ludowych Zespołów Sportowych na terenie Gminy Kamienna Góra.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

21.02.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2012. Przyjęcie projektu uchwały w tym zakresie na rok 2013.

 4. Opiniowanie wykazu mieszkań na 2013 rok.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

21.03.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Informacja w zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

 4. Informacja co do funkcjonowania funduszu sołeckiego

 5. Zarządzanie kryzysowe i ochrona p.poż. (przygotowanie do sezonu podtopień i powodzi).

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

18.04.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 .

 4. Utrzymanie dróg gminnych . Informacja na temat remontów dróg w 2013r.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

23.05.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

 4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

20.06.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Funkcjonowanie placówek kultury – Ośrodek Kultury Gminy.

 4. Informacja o pracy biblioteki gminnej.

 5. Świetlice wiejskie – utrzymanie i zamierzenia.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.


  Lipiec – przerwa wakacyjna.22.08.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Analiza i wydanie opinii o realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2013 r.

 4. Informacja z zakresu przygotowania szkół gminnych do nadchodzącego roku szkolnego 2013/2014.

 5. Opiniowanie projektów uchwał.

 6. Sprawy różne.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady18.09.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Stan zaawansowania inwestycji i remontów w 2013 roku.

 4. Opiniowanie projektów uchwał.

 5. Sprawy różne.

  Komisja Wyjazdowa – stan inwestycji i remontów realizowanych w roku bieżącym.24.10.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

 4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 5. Założenia do budżetu gminy na 2014 rok.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 21.11.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sport i turystyka na terenie gminy.

 4. Ocena funkcjonowania ustawy o odpadach komunalnych.

 5. Informacja o wykonanych inwestycjach i remontach w 2013 roku.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.

 5.12.2013r.

godz. 9 00

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Przyjęcie budżetu gminy na 2014 rok.

 4. Przygotowanie rocznego sprawozdania z pracy komisji.

 5. Zatwierdzenie projektu planu pracy komisji na 2014 r.

 6. Opiniowanie projektów uchwał.

 7. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji Społecznej

 

/-/ Andrzej Berdechowski

 

Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.01.2013
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.01.2013. Odsłon 2405, Wersja 7drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 19  prawy
Początek strony