Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXVII/115/8, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXVII/115/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2008r w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 13.10.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.10.2008 , wersja 1

Numer: XXVII/118/8, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXVII/118/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2008r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów w obrębie leśnym Kamienna Góra położonych w granicach administracyjnych Gminy Kamienna Góra – za lasy ochronne
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 13.10.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.10.2008 , wersja 1

Numer: XXVI/114/8, Z dnia: 27.08.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXVI/114/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości gminnych
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.09.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.09.2008 , wersja 1

Numer: XXV/109/8, Z dnia: 29.07.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXV/109/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 lipca 2008. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXV/112/8, Z dnia: 29.07.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXV/112/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata dla tych nieruchomości.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXV/111/8, Z dnia: 29.07.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXV/111/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamienna Góra na lata 2008 – 2013
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXIV/108/8, Z dnia: 25.06.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIV/108/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata dla tej nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXIII/107/8, Z dnia: 28.05.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXIII/107/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Kamienna Góra do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXII/99/8, Z dnia: 30.04.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXII/99/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu odnowy miejscowości Krzeszów”
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXII/104/8, Z dnia: 30.04.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XII/104/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXII/100/8, Z dnia: 30.04.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXII/100/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu odnowy miejscowości Pisarzowice”
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXII/103/8, Z dnia: 30.04.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XII/103/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXII/97/8, Z dnia: 30.04.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXII/97/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXII/101/8, Z dnia: 30.04.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXII/101/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamienna Góra na lata 2008 - 2013
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXII/98/8, Z dnia: 30.04.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXII/98/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu odnowy miejscowości Czadrów”
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony