Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXI/95/8, Z dnia: 26.03.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXI/95/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XXI/96/8, Z dnia: 26.03.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXI/96/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 26 marca 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy dotyczącej odmowy wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 01.08.2008 , wersja 1

Numer: XX/89/8, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XX/89/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem pod hydrofornię w obrębie wsi Lipienica
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: XX/90/8, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XX/90/08 Radu Gminy Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: XX/88/8, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XX/88/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania działki nr 136 stanowiącej mienie Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: XX/86/8, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XX/86/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2008
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: XX/87/8, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XX/87/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra dla terenów położonych we wsi Krzeszów i Lipienica
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: XX/83/8, Z dnia: 30.01.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XX/83/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie nabycia gruntu z przeznaczeniem na ujęcie wody w Ogorzelcu
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: XIX/84/8, Z dnia: 30.01.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XIX/84/08 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: XIX/82/8, Z dnia: 30.01.2008

, Zmieniana:  
Uchwała nr XIX/82/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi w roku 2008
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/80/7, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVIII/80/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/76/7, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVIII/76/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.01.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.01.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/78/7, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVIII/78/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.03.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/75/7, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XVIII/75/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007r o zatwierdzeniu taryf oraz zasad rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.01.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.01.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/77/7, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVIII/77/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalania budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2008
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 04.01.2008.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.01.2008 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony