Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XVII/73/7, Z dnia: 26.11.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XVII/73/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 26 listopada 2007 w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej i przeznaczenia do sprzedaży utworzonej z niej działki
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 13.12.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.12.2007 , wersja 1

Numer: XVII/63/7, Z dnia: 26.11.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XVII/63/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.11.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 28.11.2007 , wersja 1

Numer: XVII/69/7, Z dnia: 26.11.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVII/69/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Kamienna Góra na rok 2007.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 13.12.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.12.2007 , wersja 1

Numer: XVII/72/7, Z dnia: 26.11.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVII/72/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie przedłożenia oświadczeń lustracyjnych
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 13.12.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.12.2007 , wersja 1

Numer: XVII/64/7, Z dnia: 26.11.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XVII/64/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.11.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 28.11.2007 , wersja 1

Numer: XVII/70/7, Z dnia: 26.11.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVII/70/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie :przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 13.12.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.12.2007 , wersja 1

Numer: XVII/66/7, Z dnia: 26.11.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XVII/66/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.11.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 28.11.2007 , wersja 1

Numer: XVII/65/7, Z dnia: 26.11.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XVII/65/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 28.11.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 28.11.2007 , wersja 1

Numer: XVI/62/7, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVI/62/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 października 2007r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XVI/59/7, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVI/59/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 października 2007 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XVI/60/7, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVI/60/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 października 2007r. w sprawie zasad i rozmiaru udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i pedagoga szkolnego
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XVI/61/7, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XVI/61/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 października 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XV/56/7, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XV/56/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września 2007 r. w sprawie: wyboru ławników do sądu
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 29.10.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 29.10.2007 , wersja 1

Numer: XIV/55/7, Z dnia: 12.09.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIV/55/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 r.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 29.10.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 29.10.2007 , wersja 1

Numer: XIII/52/7, Z dnia: 29.08.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XIII/52/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 31.08.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 31.08.2007 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony