Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XIII/53/7, Z dnia: 29.08.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XIII/53/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie : zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 31.08.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 31.08.2007 , wersja 1

Numer: XIII/54/7, Z dnia: 29.08.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XIII/54/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników do sądu
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 31.08.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 31.08.2007 , wersja 1

Numer: XIII/50/7, Z dnia: 29.08.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XIII/50/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 31.08.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 31.08.2007 , wersja 1

Numer: XIII/51/7, Z dnia: 29.08.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XIII/51/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 31.08.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 31.08.2007 , wersja 1

Numer: XII/49/7, Z dnia: 25.07.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XII/49/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 13.08.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.08.2007 , wersja 1

Numer: XII/48/7, Z dnia: 25.07.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XII/48/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie połączenia instytucji kultury
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 13.08.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 13.08.2007 , wersja 1

Numer: XI/43/7, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XI/43/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamienna Góra na lata 2008 – 2013.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2007 , wersja 1

Numer: XI/47/7, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XI/47/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych dla Małych Podmiotów Gospodarczych sp. z o.o. w Kamiennej Górze
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2007 , wersja 1

Numer: XI/45/7, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XI/45/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2007r o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2007 , wersja 1

Numer: XI/46/7, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XI/46/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie połączenia w Zespół Szkół Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie i Publicznego Gimnazjum w Krzeszowie.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 04.07.2007 , wersja 1

Numer: X/42/7, Z dnia: 30.05.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr X/42/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30.05.2007 r. w sprawie: zamiaru połączenia w Zespół Szkół Przedszkola Publicznego w Krzeszowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie i Publicznego Gimnazjum w Krzeszowie.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.05.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 06.06.2007 , wersja 1

Numer: X/41/7, Z dnia: 30.05.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr X/41/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.05.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 06.06.2007 , wersja 1

Numer: X/40/7, Z dnia: 30.05.2007

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR X/40/07 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 30 maj 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 2011
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 30.05.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 06.06.2007 , wersja 1

Numer: IX/39/7, Z dnia: 08.05.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr IX/39/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2007 roku Nr VIII/36/07 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej radnych – Pana Janusza Kalicińskiego, Pana Jana Tępińskiego oraz Pana Jana Łepskiego.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 08.05.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1

Numer: IX/37/7, Z dnia: 08.05.2007

, Zmieniana:  
Uchwała Nr IX/37/07 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2007 roku Nr VIII/34/07 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Edyty Olszak – Rzepiel.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 08.05.2007.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.05.2007 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony