Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LII/265/10, Z dnia: 20.10.2010

, Zmieniana:  
w sprawie: udzielenia poręczenia spłaty kredytu komercyjnego lub pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Budowa środkowosudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce"
Informacja wytworzona przez dnia 14.12.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.12.2010 , wersja 1

Numer: LI/258/10, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.11.2010 , wersja 1

Numer: LI/255/10, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.11.2010 , wersja 1

Numer: LI/256/10, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez dnia 09.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.11.2010 , wersja 1

Numer: LI/253/10, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody, rosnącego w granicach administracyjnych gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.11.2010 , wersja 1

Numer: LI/259/10, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr L/248/10 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 sierpnia 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.11.2010 , wersja 1

Numer: LI/250/10, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.11.2010 , wersja 1

Numer: LI/251/10, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
w sprawie: nabycia dróg wewnętrznych, położonych na terenie gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.11.2010 , wersja 1

Numer: LI/254/10, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK"SANIKOM" spółka z o.o. w Lubawce
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.11.2010 , wersja 1

Numer: LI/252/10, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
Informacja wytworzona przez dnia 24.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.11.2010 , wersja 1

Numer: L/248/10, Z dnia: 25.08.2010

, Zmieniana:  
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: L/246/10, Z dnia: 25.08.2010

, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze umowy zamiany z przeznaczeniem pod utworzenie drogi w obrębie wsi Krzeszów
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: L/249/10, Z dnia: 25.08.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie gminy
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: L/247/10, Z dnia: 25.08.2010

, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/178/09 z dnia 30 września 2009 roku Rady Gminy Kamienna Góra, podjętej w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpotru nieczystości ciekłych
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: L/245/10, Z dnia: 25.08.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony