Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLIX/244/10, Z dnia: 28.07.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie gminy
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLIX/243/10, Z dnia: 28.07.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLIX/240/10, Z dnia: 28.07.2010

, Zmieniana:  
w sprawie użyczenia na okres 10 lat składnika mienia będącego własnością Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLIX/239/10, Z dnia: 28.07.2010

, Zmieniana:  
w sprawie: nabycia dwóch nieruchomości niezabudowanych, polożonych w Pisarzowicach z przeznaczeniem na cel publiczny
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLIX/238/10, Z dnia: 28.07.2010

, Zmieniana:  
w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu z przeznaczeniem pod utworzenie dojazdu do boiska sportowego w obrębie wsi Pisarzowice
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLIX/241/10, Z dnia: 28.07.2010

, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLIX/242/10, Z dnia: 28.07.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Rędziny I"
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLVIII/237/10, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przedwojów
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLVIII/234/10, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie: nabycia dwóch nieruchomości zabudowanych, położonych w Ogorzelcu z przeznaczeniem na cel publiczny
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLVIII/236/10, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLVIII/235/10, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie gminy
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLVIII/233/10, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie: nabycia gruntów z przeznaczeniem pod drogę w obrębie wsi Czadrów
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLVI/229/10, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLVI/231/10, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Kamienna Góra na okres dłuższy niż 3 lata
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLVI/232/10, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony