Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLVI/230/10, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLV/228/10, Z dnia: 31.03.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLV/224/10, Z dnia: 31.03.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLV/227/10, Z dnia: 31.03.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLV/225/10, Z dnia: 31.03.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLV/226/10, Z dnia: 31.03.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLV/223/10, Z dnia: 31.03.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLIV/218/10, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w budżecie gminy Kamienna Góra na rok 2010
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLIV/219/10, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia poręczenia kredytu komercyjnego i pożyczki z WFOŚiGW na zadanie w ramach realizacji projektu "Budowa kwatery na odpady inne niż obojętne w obrębie składowiska odpadów komunalnych"
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLIV/220/10, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLIV/217/10, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez dnia 08.09.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 08.09.2010 , wersja 1

Numer: XLIII/198/10, Z dnia: 27.01.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarnów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010 , wersja 1

Numer: XLIII/215/10, Z dnia: 27.01.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010 , wersja 1

Numer: XLIII/216/10, Z dnia: 27.01.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłat na terenie gminy
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010 , wersja 1

Numer: XLIII/208/10, Z dnia: 27.01.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Olszyny
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony