Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLIII/202/10, Z dnia: 27.01.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Janiszów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 11.02.2010 , wersja 1

Numer: XLII/191/9, Z dnia: 30.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu gminy Kamienna Góra na rok 2010
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010 , wersja 1

Numer: XLII/192/9, Z dnia: 30.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra obejmującego tereny działalności gospodarczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Krzeszów
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010 , wersja 1

Numer: XLII/193/9, Z dnia: 30.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010 , wersja 1

Numer: XLII/195/9, Z dnia: 30.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacji pozarządowymi w roku 2010
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010 , wersja 1

Numer: XLII/194/9, Z dnia: 30.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010 , wersja 1

Numer: XLII/196/9, Z dnia: 30.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010 , wersja 1

Numer: XLI/190/9, Z dnia: 25.11.2009

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Leszczyniec
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 10.02.2010 , wersja 1

Numer: XLI/187/9, Z dnia: 25.11.2009

, Zmieniana:  


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kamienna Góra na lata 2008 – 2013

Informacja wytworzona przez dnia 12.11.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 12.11.2010 , wersja 1

Numer: XLI/189/9, Z dnia: 25.11.2009

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krzeszówek
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 09.02.2010.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 09.02.2010 , wersja 1

Numer: XL/184/9, Z dnia: 28.10.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009 , wersja 1

Numer: XL/180/9, Z dnia: 28.10.2009

, Zmieniana:  
w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009 , wersja 1

Numer: XL/181/9, Z dnia: 28.10.2009

, Zmieniana:  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009 , wersja 1

Numer: XL/183/9, Z dnia: 28.10.2009

, Zmieniana:  
o ustaleniu dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług w zakresie zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009 , wersja 1

Numer: XL/182/9, Z dnia: 28.10.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 16  prawy
Początek strony