Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XL/185/9, Z dnia: 28.10.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zman w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXIX/178/9, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXIX/179/9, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Wójta Gminy dotyczącej odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 03.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXVIII/176/9, Z dnia: 26.08.2009

, Zmieniana:  
Uchwała nr XXXVIII/176/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy najmu na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009 , wersja 1

Numer: XXXVIII/175/9, Z dnia: 26.08.2009

, Zmieniana:  
Uchwała nr XXXVIII/175/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009 , wersja 1

Numer: XXXVII/172/9, Z dnia: 29.07.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVII/172/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009 , wersja 1

Numer: XXXVII/170/9, Z dnia: 29.07.2009

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXVII/170/09 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie: nabycia gruntu z przeznaczeniem pod drogę w obrębie wsi Ptaszków.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009 , wersja 1

Numer: XXXVII/173/9, Z dnia: 29.07.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVII/173/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 29.07.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009 , wersja 2

Numer: XXXVII/174/9, Z dnia: 29.07.2009

, Zmieniana:  
Uchwała nr XXXVII/174/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009 , wersja 1

Numer: XXXVII/169/9, Z dnia: 29.07.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVII/169/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009 , wersja 1

Numer: XXXVII/171/9, Z dnia: 29.07.2009

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXXVII/171/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 lipca 2009r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.09.2009 , wersja 1

Numer: XXXVI/166/9, Z dnia: 24.06.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/166/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 24.07.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.07.2009 , wersja 1

Numer: XXXV/164/9, Z dnia: 24.06.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/164/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej dotyczącej odmowy przyznania pomocy społecznej
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 24.06.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.07.2009 , wersja 2

Numer: XXXVI/168/9, Z dnia: 24.06.2009

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXXVI/168/09 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie: nabycia gruntu z przeznaczeniem pod drogę w obrębie wsi Czadrów.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 24.07.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.07.2009 , wersja 1

Numer: XXXVI/165/9, Z dnia: 24.06.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXVI/165/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 24.07.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 24.07.2009 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 16  prawy
Początek strony