Kadencja 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXIII/149/9, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIII/149/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: XXXIII/148/9, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXIII/148/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/137/08 dot. ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/146/9, Z dnia: 25.02.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXII/146/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/147/9, Z dnia: 25.02.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXII/147/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/144/9, Z dnia: 25.02.2009

, Zmieniana:  
UCHWAŁA NR XXXII/144/09 RADY GMINY KAMIENNA Góra z dnia 25 luty 2009 r. w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna Góra na rok 2009
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/145/9, Z dnia: 25.02.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXII/145/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/142/9, Z dnia: 28.01.2009

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXXI/142/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2009r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/143/9, Z dnia: 28.01.2009

, Zmieniana:  
Uchwała nr XXXI/143/09 Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/141/9, Z dnia: 28.01.2009

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXXI/141/09 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu odnowy miejscowości Przedwojów”
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 07.05.2009 , wersja 1

Numer: XXX/137/8, Z dnia: 30.12.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXX/137/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009 , wersja 1

Numer: XXX/133/8, Z dnia: 30.12.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXX/133/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalania budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2009
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 14.01.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 14.01.2009 , wersja 1

Numer: XXX/138/8, Z dnia: 30.12.2008

, Zmieniana:  
UCHWAŁA Nr XXX/138/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/43/01 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25.10.2001 w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009 , wersja 1

Numer: XXX/135/8, Z dnia: 30.12.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXX/135/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009 , wersja 1

Numer: XXX/136/8, Z dnia: 30.12.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXX/136/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009 roku
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009 , wersja 1

Numer: XXX/140/8, Z dnia: 30.12.2008

, Zmieniana:  
Uchwała Nr XXX/140/08 Rady Gminy Kamienna Góra dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy oraz zasad dalszego postępowania z nimi.
Informacja wytworzona przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez A. Pawłowska dnia 15.01.2009 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 16  prawy
Początek strony