2015

 

Uchwała nr I/289/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2014 r w sprawie opinii o projekcie uchwały o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kamienna Góra przedstawionego  w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

 

Uchwała nr I/288/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2015 r w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej  prognozy finansowej  Gminy Kamienna Góra przedstawionego  w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

 

Uchwała nr I/27/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Kamienna Góra przedstawionego w uchwale Rady Gminy Kamienna Góra nr III/6/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2015.

 

Uchwała nr I/19/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2015 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Kamienna Góra nr III/7/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienna Góra oraz nr III/6/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2015.

 

Uchwała nr III/6/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie  budżetu Gminy Kamienna Góra na rok 2015.

Uchwała nr III/7/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023.

 

Informacja wytworzona przez dnia 10.02.2015
Opublikowana przez R. Kachniarz dnia 10.02.2015. Odsłon 2077, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony